×

הנגשת מידע בתחום בריאות האישה – הערכת ההתאמה של לומדת “לילך”- הנגשת תכנים בנושא בריאות האשה לנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית, (פלטפורמה מקוונת) לחברה החרדית ולחברה הערבית

מק"ט 890-340-2021

מחקר הערכה זה נעשה ע”י מכלול- יח’ הערכה ומחקר של קרן שלם.

מחקר הערכה זה מבוסס על לומדת לילך – לומדה להנגשת תכנים בנושא בריאות האשה לנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית, לאחר שעברה התאמה תרבותית עבור נשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית ממגזרים נוספים.
מטרתה המרכזית של מחקר ההערכה הנוכחי היא לבחון את מידת ההתאמה של לומדת ‘לילך’ לחברה החרדית ולחברה הערבית, לאחר ביצוע ההתאמות השונות בלומדה המקורית. זאת תוך בחינת מידת ההבנה של הלומדה, מידת התרומה שלה לרכישת ידע ולצמצום תחושות שליליות ביחס לביקור אצל רופא הנשים, ומידת שביעות הרצון של המשתמשות (האישה והמלווה) מהפלטפורמה ומהתאמתה לחברה הספציפית.

מילות מפתח:  בריאות האשה, נשים, מוגבלות שכלית התפתחותית, הנגשת השירות הרפואי, מגזרים בחברה, הנגשה קוגניטבית.

לומדת לילך לחברה החילונית עברה הערכה מקיפה בשנת 2019, ניתן לעיין בממצאים בקישור המצורף>>


פריטים קשורים