×

חזרה הביתה סידור חוץ-ביתי במוסד או במשפחה אומנת: קבלת החלטות של הורים לילודים עם חשד לפיגור שכלי

מק"ט 26 | מחברים נוספים : שרה-לי גלסר, נירית פסח, ורדה שטנגר

מחקר זה נערך בסיוע מענק מקרן שלם.

לידת ילד עם נכות התפתחותית מהווה אירוע טראומתי למשפחה ומעוררת שאלות ותגובות רגשיות קשות. המחקר מצביע על קיומה של הערכות מקצועית בביה"ח להתערבות בלידת תינוק עם חשד למוגבלות שכלית התפתחותית. המשפחות זוכות ללווי הכולל מסירת מידע בשלב מוקדם, תמיכה וסיוע על פי רצונן מהעו"ס של המחלקה ומהצוות הרפואי והסעודי. מרביתן לוקחות את הילודים לחיק המשפחה. מיעוט המשפחות שמחליטות על הוצאה לסדור חוץ ביתי פועלות אף הן תוך היוועצות ושיתוף הצוות.  עם זאת, המחקר מצביע על שונות בהיקף ואיכות ההתערבות, ועל הצורך בביצוע ריענון להוראות חוזר משרד הבריאות והתאמתו למציאות ביה"ח וצורכי האוכלוסייה המטופלת.


פריטים קשורים