×

סרטון הרצאה – מדיניות המעבר לדיור בקהילה בקרב אנשים עם מוגבלות שכלית: בציון עשור לדו”ח ועדת המומחים

מתוך סדרת הסרטונים : קהילה (מוגבלת) אתגרים והזדמנויות ביצירת קהילה מכילה - סדרת מפגשים פתוחים תשפ"א

המאבק לביטול המוסדות ותמיכה בחיים עצמאיים בקהילה הוא מאבני היסוד של תנועות הנכים בעולם. בימים אלו אנו מציינים עשור להגשת המלצותיה של ועדת מומחים במינוי משרד הרווחה, אשר עסקה במעבר של אנשים עם מוגבלות שכלית מדיור מוסדי לדיור בקהילה. בין המלצות הועדה ניתן למצוא תכנית הדרגתית לסגירת מוסדות ומעבר לדיור בקהילה. במפגש הציגו פרופ’ אריק רימרמן (יו”ר הוועדה, פרופסור אמריטוס וראש הקתדרה לרווחה ותכנון חברתי ע״ש ריצ’ארד קרוסמן, הפקולטה למדעי הבריאות והרווחה באוניברסיטת חיפה), וד”ר איילת גור (המחלקה לעבודה סוציאלית במכללת תל-חי) את המדיניות בתחום וידונו באיזו מידה התממש חזונה של הוועדה ומה הצעדים הבאים שעלינו לנקוט.

לסרטונים נוספים בסדרה
לאתר המרכז ללימודי מוגבלות, ביה”ס לעבודה סוציאלית, האוניברסיטה העברית

מתמללת המפגשים: תמר שפנייר. בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע”ש פאול ברוואלד, האוניברסיטה העברית. ג’וינט ישראל.

מילות מפתח : קהילה, קהילה משלבת, שילוב קהילתי, אנשים עם מוגבלות, קהילות מצטלבות, נגישות אורבנית, דיור קהילתי, בתים מאזנים, קהילה וירטואלית, תלמידים עם מוגבלות, עבודה סוציאלית קהילתית


פריטים קשורים