×

צוות נכויות בעיריית לוד, בראשותה של עו”ס נירה בורג זוכה פרס מצויינות של קרן שלם לשנת 2011

פרס על מצויינות של מחלקה באגף לשירותים חברתיים
פרס לצוות נכויות באגף לשירותים חברתיים מוענק לצוות נכויות באגף לשירותים חברתיים בעיריית לוד בראשותה של עו”ס נירה בורג-סמו על פיתוח רצף שירותים מיטבי, במציאות מאתגרת ומורכבת המאפשר חיים מלאים ושילוב בקהילה של האדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית לאורך מעגל החיים :
מעון יום שיקומי ( פש”ר), מסגרות יום ארוך בבתי”ס “דקל” ו”רימון”, מע”ש ויחידה טיפולית ומועדון חברתי במתנ”ס “דנוור”, בשיתוף ופעילות מסורה ומקצועית .
לסרטון על צוות הנכויות של לוד שהוקרן בטקס הפרס של קרן שלם לשנת 2011


פריטים קשורים