×

צוות נכויות בריינה בראשותה של נארימן דיביני זוכה פרס הצטיינות של קרן שלם לשנת 2012

פרס על מצויינות של מחלקה באגף לשירותים חברתיים
 160 אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית מהישוב ריינה וסביבותיו נהנים מדי יום ממסגרות בקהילה המאפשרות להם חיים פעילים והתפתחות ותמיכה למשפחות. כניסתה של נארימן ,לתפקיד רכזת התחום ברווחה במחלקת הרווחה בריינה בשנת 2000, בתמיכתו ועידודו של מנהל הרווחה הקודם ,מר נעמאן פוקארא ז"ל וליווי צמוד של המפקחת ניהאי בישארה הניעו תהליך שהביא לפתיחת שירותים רבים בקהילה: מועדון חברתי 21+ , יום לימודים ארוך לחניכים עד גיל 21, מרכז יום טיפולי סיעודי , מע"ש ותעסוקה נתמכת ותעסוקה ביתית.
 
לסרטון על צוות הנכויות בריינה שהוקרן בטקס הפרס של קרן שלם לשנת 2012
  

 


פריטים קשורים