×

צוות תחום מוגבלות שכלית התפתחותית בעיריית בת ים בראשותה של פאני קניגל זוכה פרס מצויינות של קרן שלם לשנת 2009

פרס על מצויינות של מחלקה באגף לשירותים חברתיים
פרס מצוינות של קרן שלם  למחלקה באגף לשירותים חברתיים הוענק למחלקת נכויות, בראשותה של עו"ס פאני קניגל, באגף לשירותים חברתיים בעיריית בת-ים.
על פיתוח רצף שירותים מגוונים הנותנים מענה מקצועי ואיכותי לחיים מלאים של האדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית ובני משפחתו ושילובו בקהילה.
פעילות מתוך מדיניות, חזון ואמונה תוך שיתוף פעולה פורה עם כל העוסקים בתחום.
צוות מחלקת הנכויות בבת ים מטפל ב 500 אנשים עם מש"ה ובני משפחותיהם, עבורם נבנו ופותחו בעיר רצף שירותים הנותנים מענה לכל אורך מעגל חייהם .
 
לסרטון על צוות המחלקה בבת ים שהוקרן בטקס הפרס של קרן שלם לשנת 2009
  

 


פריטים קשורים