×

תוכניות חדשניות לטיפול בזקנים המוגבלים בתפקודם – סקירה ספרות

העלייה בגיל מלווה בעליה בשיעור הזקנים המוגבלים בתפקודם וזקוקים לעזרת הזולת עקב נכות פיזית, קוגניטיבית (תשושי נפש) או משולבת. הנתונים מצביעים על כך כי 16.7% מכלל הזקנים מוגבלים בתפקודם, ושיעור זה עולה באופן משמעותי עם העלייה בגיל. העלייה בגיל מביאה עמה גם ביקוש גובר לשירותים תומכים בבית ובקהילה, מה שמגדיל בהתמדה גם את ההוצאה הציבורית לטיפול ממושך ובכלל זה עולה בהתמדה שיעור הזכאים לגמלת סיעוד מהמוסד לביטוח לאומי. אולם, יש זקנים רבים שהם מוגבלים בתפקודם אך נדחים מאחר ואינם עוברים את סף הניקוד במבחן התלות ולאינם מקבלים שירותים במסגרת חוק ביטוח סיעוד. אחת השאלות העולות סביב השיעור הניכר של פונים נדחים היא, אם כן, מה ניתן לעשות כדי למנוע התדרדרות במצבם התפקודי ולדחות עד כמה שניתן את גלישתם לניקוד הסף אשר בסופו של דבר
יזכה אותם בגמלת סיעוד. לכן, ההזדקנות המהירה של אוכלוסיית הזקנים והגידול בשיעור הזקנים הזקוקים לטיפול ממושך, מעלים סוגיות שונות לדיון ציבורי לגבי המדיניות והשירותים שאותם יש לאמץ ולספק, ומעלים גם הצורך לבחון תפיסות ופילוסופיות אחרות ושונות למתן מענה לצרכים, כמו גם מודלים חדשים ושונים של שירותים, סוגי שירותים חדשים ודרכים אחרות לאספקתם.
 
מטרותיו של דו"ח זה הן:
 
א. לסקור את הגישות הקיימות כיום במדינות שונות סביב סוגיות מרכזיות של אספקת שירותים לזקנים המוגבלים בתפקודם. בין היתר, תתייחס הסקירה לסוגיות כמו הפיצול/שילוב בין שירותים, שירותים בעין לעומת שירותים בכסף, ותפיסות הנוגעות להזדקנות מוצלחת וקידום העצמאות התפקודית של הזקן.
 
ב. לסקור מודלים שונים של סוגי שירותים ושיטות להספקת שירותים אלה לאוכלוסיות יעד שמה דגש על הטיפול (consumer-centered/directed) שונות. גישת ההתמקדות בלקוח האינדיבידואלי "התפור" למידותיהם הספציפיות של המטופל והמטפל כאחד. מכאן התפתחו גם המושגים של ניהול טיפול, תכניות טיפול אינדיבידואליות, או חבילות טיפול אישיות, המבטאים גמישות והענות לצרכים האישיים של הלקוח וזאת במקום חבילות שירותים אחידות וסטנדרטיות הניתנות כיום במסגרת החוק. תכניות שהתפתחו בשנים (individualized budget) האחרונות מנסות לתת ביטוי לגישה זו, כמו קביעת תקציב אישי שבמסגרתו יכול הזקן ומשפחתו להחליט על חבילת טיפול שתמומן תוך מתן גמישות רבה יותר בבחירת סוגי השירותים שיסופקו לזקן.
 
 
סקירת ספרות מורחבת זו הינה פרי יוזמת וועדות הקרן לקידום תוכניות סיעוד של המוסד לביטוח לאומי.
 

 


פריטים קשורים