×

אמנה למניעת אלימות ויצירת מוגנות ברשת מע”ש, תעשיון ויעד

רשת מע"ש, תעשיון יעד פועל כמערך הוליסטי כדי לענות על מגוון רחב ששל האפשר של צרכי הלקוחות והיא שמה לה למטרה לשפר את יכולת החיים הרווחה האישית של הלקוחות ומשפחותיהם.
הרשת מגשימה מטרה זו במגוון רחב של פעילויות לעידוד וצמיחה אישית.
בשיתוף עם המרכז לשלום המשפחה קודמה תוכנית ייחודית לשליטה בכעסים ומניעת אלימות שהותאמה לצרכיהם של האנשים עם מש"ה.
הפרויקט המשותף, העבודה המסורה והיצירתית של הגורמים המטפלים ברשת מע"ש
תעשיון יעד בשיתוף המרכז לשלום המשפחה בעיריית נתניה, משפרת את התחושה
של שליטה עצמית, מגבירה את המודעות לרגשות, למחשבות ולתגובות ההתנהגותיות
ותורמת להעלאת הערך העצמי.
 
המסמך הנ"ל הינו אמנה שמטרתה להציג את את מטרות המסגרות, נהלים וחוקים להתנהגות במסגרת ודרכים לאכיפתם.

 

הפישוט הלשוני נעשה בעזרת : המכון להנגשה קוגנטיבית, הקרייה האקדמית אונו.

 


פריטים קשורים