×

הנגשה לשונית לאנשים עם מוגבלות שכלית: חוברת הנחיות

מחברים נוספים : מיכל טנא רינדה, שירה ילון חיימוביץ

 החוברת מכילה הנחיות להנגשה לשונית של מידע עבור אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית ברמות תפקוד בינוניות וגבוהות. ההנחיות מיועדות להנגשת מידע בכתב ובעל פה.
החוברת נכתבה כחלק מפרוייקט לקידום נגישות של האגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית במשרד הרווחה והשירותים החברתיים.


פריטים קשורים