×

מהי מוגבלות שכלית?

חוברת בפישוט לשוני
חוברת חדשה של עמותת אקים ישראל בפישוט לשוני המונגשת לאנשים עם מוגבלות שכלית. החוברת עוסקת בנושאים הבאים:
מהי מוגבלות ומהי מוגבלות שכלית? מהי ועדת אבחון? מה הן התמיכות להן זכאים אנשים עם מוגבלות שכלית? מהי אפליה? ולמי ניתן לפנות כשנתקלים בה?

 


פריטים קשורים