×
מציג 10 תוצאות מתוך 100

אחאות לאנשים עם מוגבלות

תקציר הרצאתו של דון מאייר בכנס בנושא אחאות בוגרת לאנשים עם מוגבלות שכלית
תקציר הרצאתו של דון מאייר – בכנס בנושא אחאות בוגרת לאנשים עם מוגבלות שכלית שנערך בתאריך 17/02/14 באוניברסיטת בר אילן בשיתוף עמותת אלווין ישראל. ההרצאה עוסקת בהיבטים שונים של תמיכה ...

The Experience of Stress and Personal Growth among Grandparents of Children with and without Intellectual Disabilities

חווית הדחק והצמיחה האישית בקרב סבים וסבתות לילדים עם/וללא נכות שכלית התפתחותית - פורסם בכתב העת Intellectual and Developmental Disabilities, 52 (1) 32-34
מטרת המחקר היתה לבחון את תרומת המשאבים הפנימיים (דיפרנציאציה והמימדים הרגשיים, הקוגנטיביים, ההתנהגותיים והסימבולים של הסבות) והחיצוניים (לכידות וגמישות משפחתית, תמיכה חברתית) לדחק ולצמיחה אישית בקרב סבים וסבתות לילדים עם/וללא ...

מידע נגיש להורים – כל כך חשוב וכל כך קשה להשגה

תיאור וניתוח של חשיבותו של מידע נגיש - מקיף, מעודכן, מובן - להורים לילדים עם צרכים מיוחדים בשלבים שונים במהלך החיים ושל החסמים המונעים קבלה והכלה של מידע כזה. נגישות ...

נייר עמדה- משפחות לילדים עם צרכים מיוחדים בחברה הערבית בישראל

כותבים נוספים: בוקי קמחי, רחיק דקה, אנוואר מנסור
 במסגרת מהלך אסטרטגי שמקיים ארגון קשר, לקדם את נושא המשפחות להן ילדים עם מוגבלות בחברה הערבית, בכלים של פיתוח מנהיגות, קידום ומיצוי זכויות, פיתוח שירותים חסרים ועוד, הוכן ע"י הארגון ...

יחסי אם-ילד, אב-ילד ותפקיד האב במשפחות לילדים עם פיגור שכלי

מק"ט 37 | מחברים נוספים: יעל ברק לוי
מחקר זה נערך בסיוע מענק מקרן שלם. המחקר עוסק ביחסי הורה-ילד במשפחות לילדים בני 4-6.5 בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה), מתמקד במעורבות האב, ובקשר בין מעורבות האב לאינטראקציית אם-ילד ואב-ילד. ...

הכרת תודה, רווחה נפשית וצמיחה אישית בקרב אימהות לילד עם/וללא נכות אינטלקטואלית בחברה החרדית והחילונית

מק"ט 568 | מנחה: ד"ר ליאורה פינדלר
עבודת גמר זו לתואר שני (תזה) נערכה בסיוע מלגה מקרן שלם. מטרת המחקר הייתה לבחון את השוני והדמיון בהכרת התודה, הצמיחה האישית, והרווחה האישית והמשאבים התורמים להן בקרב אימהות לילד ...

משפחות מיוחדות בישראל – נתונים נבחרים ליום המשפחה 2010

חוקרים נוספים : מאיה הורדיציאנו, אביעד פפרברג, רמי ברק. עריכה : לימור רובין
נתונים נבחרים על משפחות לילדים עם צרכים מיוחדים במדינת ישראל לשנת 2010. הנתונים מציגים כי בישראל חיים כ- 310,000 ילדים עם צרכים מיוחדים המהווים 12.8% מכלל הילדים בישראל. כשני שלישים ...

Poverty transitions among families supporting a child with intellectual disability

מעבר לעוני בקרב משפחות עם ילדים בעלי מוגבלות שכלית
מעט מאוד ידוע על מוגבלות בילדים והאספקטים הדינמיים של עוני. במחקר הנוכחי נאספו נתונים במשך 12 חודשים בקרב 370 משפחות בהן אחד הילדים עם מוגבלות שכלית התפתחותית, 1418 משפחות עם ...

תפיסות הורים לבוגרים עם לקויות קוגניטיביות במגזר הערבי את הדיור בקהילה

מק"ט 577 | מנחה: פרופ' שונית רייטר
עבודת גמר זו לתואר שני (תזה) נערכה בסיוע מלגה מקרן שלם. מטרת המחקר הייתה לבדוק את התפיסות, העמדות ודרכי ההתמודדות של הורים לבוגרים עם לקויות קוגניטיביות במגזר הערבי לגבי הוצאת ...

תפיסת הילד החריג במשפחה הבדואית והשפעתה על דימויה ותפקודה של היחידה המשפחתית

מק"ט 18 | מחברים נוספים: ורד סלונים נבו
מחקר זה נערך בסיוע מענק מקרן שלם. מחקר זה עוסק בנושא המוגבלות השכלית התפתחותית (מש"ה) בקרב האוכלוסייה הבדואית בישראל. מטרתו הייתה ללמוד על חווית ההורות לילד בעל מש"ה, על דרכי ...

מציג 10 תוצאות מתוך 100