×
מציג 9 תוצאות מתוך 169

חוק שוויון לאנשים עם מוגבלות התשנ”ח — 1998 כמקדם נגישות השירות לאנשים עם מוגבלות

באופן אידיאלי אמור היה תחום הנגישות להיות מטופל באופן כוללני ע"י גורם מקצועי אחד אולם המציאות מראה כי אין היום עדיין גורם מקצועי אשר התמחה בכל ההיבטים ולגבי כל המוגבלויות. ...

צדק צדק תרדוף – התאמת ההליך הפלילי לאנשים עם מוגבלות שכלית ונפשית נפגעי עבירה ופוגעים

אנשים עם מוגבלות מהווים קורבנות קלים לתקיפה. הם חווים אלימות פיזית, נפשית ומינית בשיעור גבוה בהרבה מאנשים ללא מוגבלות. בכל העולם חסרים מודעות וידע מקצועי לטיפול באנשים עם מוגבלות שהותקפו. ...

נגישות החברה הישראלית לאנשים עם מוגבלות בפתח המאה ה-21

 הספר הופק על ידי נציבות השוויון לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים המופקדת על קידום הנושא. מטרת הספר לחשוף את הציבור הרחב להיבטים המגוונים של תחום הנגישות לאנשים עם מוגבלות בישראל ...

נגישות – תמונת מצב בראי החקיקה

 מצגת הרצאתו של עו"ד ערן טמיר, יועץ לנציבות שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, במסגרת הכנס : "נגידות – כי זו הזכות והחובה של כולנו"

הקשר בין הפרטת מעשים למחויבות, למוטיבציה ולשביעות רצון משכר של צוות העובדים במעש במעבר מניהול הרשות מקומית לניהול על ידי ארגונים מהמגזר השלישי והפרטי

מק"ט 537 | מנחה : ד"ר רפי גלברט
עבודת גמר זו לתואר שני (תזה) נערכה בסיוע מלגה מקרן שלם. עבודה זו עוסקת בסוגיית הפרטת מרכזי העבודה השיקומיים (מע"שים) לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה), במטרה לברר האם קיים ...

הבדלים בשביעות הרצון ובמחויבות ארגונית, אפקטיבית והמשכית, של מדריכי מע”ש במגזרים: הציבורי והשלישי

מק"ט 540 | בהנחיית : ד"ר ענת פרוינד
עבודת גמר זו לתואר שני (תזה) נערכה בסיוע מלגה מקרן שלם. בישראל קיימים, משנות השישים, מרכזי תעסוקה שיקומיים (מע"ש), שמהווים מסגרת תעסוקה מוגנת לאוכלוסייה בגיל העבודה (21+), הלוקה במוגבלות שכלית ...

מדריך תכנון להקצאת קרקע לצורכי ציבור

מתוך אתר משרד הבינוי והשיכון
הקצאת מכסות הקרקע שבתדריך, מתבססות על החלטת הממשלה מיום 8.1.1997 בנושא ייעול השימוש בקרקעות ליעד ציבורי, גיבוש המלצות וכללים להקצאת קרקעות למוסדות ציבור ושילוב שימושים שונים במוסד אחד. לעתים קרובות ...

קבלת החלטות של עובדים סוציאליים במקרים של אלימות במשפחה כלפי ילדים בעלי פיגור שכלי – השפעת עמדות העובד, ההתנהגות המאתגרת של הילד ואלימות ההורה

מק"ט 519 | מנחים : ד"ר אילנה דובדבני, ד"ר גיא אנוש
עבודת גמר זו לתואר שני (תזה) נערכה בסיוע מלגה מקרן שלם. מטרת המחקר היא לתרום להבנה התיאורטית של הגורמים המשפיעים על הבחירה בהתערבויות שנוקטים העוסי"ם ופקידי הסעד במקרים של אלימות, ...

ילדים עם צרכים מיוחדים: הערכת צרכים וכיסוים על ידי השירותים

חוקרים נוספים : ברנדה מורגנשטיין, מלכה שימעל, גלית ריבליס
ילדים עם צרכים מיוחדים במדינת ישראל מקבלים מענים ממגוון נותני שירותים : קופות החולים, משרדים ממשלתיים (רווחה, חינוך בריאות) רשויות מקומיות, ארגונים ועמותות ואף שירותי המגזר הפרטי. מטרת המחקר המשותף ...

מציג 9 תוצאות מתוך 169