×
מציג 10 תוצאות מתוך 169

Poverty Among Adults with Disabilities: Barriers to Promoting Asset Accumulation in Individual Development Accounts

עוני בקרב מבוגרים עם מוגבלות: חסמים בקידום צבירת נכסים בחשבונות התפתחות עצמאיים
אחוז גדול יותר של מבוגרים עם מוגבלות חווים עוני ביחס לאוכלוסייה הכללית. המאמר בוחן אסטרטגיה לקידום רווחה כלכלית החיים בתוך או בקרבת עוני, והיא חשבונות התפתחות עצמאיים (Individual Development Accounts- ...

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, חובת היוועצות בין מורשה נגישות מתו”ס למורשה השירות

מצגת מטעם נציבות השיוויון לאנשים עם מוגבלויות העוסקת בתפקידו של מורשי הנגישות והחוק המחייב התייעצות והדרכים להתייעצות נאותה.

ערכים כאבן הראשה בבניין שירותי קהילה לאנשים עם פיגור שכלי

תקציר רב שיח העוסק בתיאור תהליך הבניית שירותי הקהילה לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית שהחל במפגש היסטורי בשנת 1992 הנקרא 'מפגש תדמור' שנעשה ביוזמתה של מרים כהן, מנהלת השירות בקהילה ...

שיקום: התפיסה, הטכנולוגיות, העלויות והמעשה- השמיים הם הגבול, גם במחירים…

הרצאה שניתנה בכנס חומש השמיני בנושא : 'טכנולוגיה בשיקום - השמיים הם הגבול'.
 המאמר מציג דילמות הקשורות לחברה, כלכלה ותרבות בנושא מעמדם של נכים, היחס אליהם והאפשרויות להיטיב את מצבם באמצעות עזרים וטכנולוגיות המקלות על מצוקתם ומשפרות את סיכוייהם להשתקם. במאמר נטען שאם ...

אנשים עם פיגור שכלי | סקירה סטטיסטית לשנת 2009

 סקירה סטטיסטית על תחום המוגבלות השכלית ההתפתחותית, תמונת מצב לשנת 2009. סקירה העוסקת ב - נתונים דמוגרפיים של האוכלוסייה, שירותים ופעילות של האגף למש"ה, ועוד.

Conceptualizing Supports and the Support Needs of People with Intellectual Disability

 מאמר זה מתמקד באוכלוסייה הנתמכת וצרכיהם של אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית ונכויות התפתחותיות. מאמר זה הינו חלק מתוך 3 מאמרים נוספים, אשר באים לחלוק את מחשבותיהם של החוקרים בנושאים ...

Universal Design and Accessibility for Israelis with Intellectual Disabilities

The Israeli Equal Rights for Persons with Disabilities Law, 5758-1998 (Equal Rights Law), and its 2005 accessibility amendment, defines accessibility, Unfortunately, accessibility rights and needs of people with intellectual disabilities ...

בין המשגה פוליטית להכרה משפטית- חסמים במימוש זכויות אנשים עם מוגבלויות

בשנים האחרונות הולך ומתגבר זרם הפסיקה והחקיקה, הנענה ליוזמותיהם של אנשים עם מוגבלויות, מעגן את זכויותיהם, ויוצר מנגנונים, המקדמים את שילובם והשתתפותם בחברה כאזרחים שווים. גולת הכותרת של תהליך זה ...

ארץ האפשרויות המוגבלות – זכותם של אנשים עם מוגבלות שכלית לחיות בקהילה

מאמר העוסק בסוגיית הדיור של אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית. במאמר מוצגים מחקרים מן הארץ והעולם העוסקים בדיור, נתונים בדבר המעבר לדיור בקהילה במדינות אחרות בעולם, רקע היסטורי על התפתחות ...

לקראת רדיקליזציה של קצבת נכות כללית- דילמות של מאבק לשינוי חברתי

 שאלת הזכות לקצבאות רווחה תופסת מקום חשוב יותר ויותר בשיח הציבורי והמשפטי העכשווי בישראל. בהקשר של קצבאות נכות זכו מאבקיהם של אנשים עם מוגבלויות לנראות גבוהה בסדר היום הציבורי ועוררו ...

מציג 10 תוצאות מתוך 169