×
מציג 10 תוצאות מתוך 166

תעסוקת אנשים עם מוגבלות בשוק החופשי ואחריותם של משרדי עבודה ברחבי העולם אל מול שינויים במדיניות ובמאפייני האוכלוסייה

מטרת מסמך זה להציג את התפתחות מגמות המדיניות והאסטרטגיות הממשלתיות כלפי אנשים עם מוגבלות הלכה למעשה כפי שהם באים לידי ביטוי במדיניותן של מספר מדיניות הנחשבות כמובילות בתחום : שבדיה, ...

ייצוג אנשים עם מוגבלות בשירות המדינה לשנת 2010

מטרת מסמך זה להציג את מידת השילוב של אנשים עם מוגבלות בשירות המדינה. זאת לאור החוק הדורש ייצוג הולם של אנשים עם מוגבלות משולבים בשירות המדינה. המסמך נולד כתוצאה מהצורך ...

ועדת הבדיקה לבחינת אמות מידה למיקומן של מסגרות רווחה לדיור חוץ ביתי בקהילה

מחברים נוספים : טלי יוגב, יריב מן
מסמך זה מביא את מסקנותיו של צוות הבדיקה הוקם כדי להתמודד עם סוגיית פריסת המסגרות בקהילה ובו בזמן התמודדות ופתרון הולם, לשילובם של אנשים עם צרכים מיוחדים. שילוב שימנע תופעות ...

דוח של הממונה על יישום חוק חופש המידע במשרד הרווחה והשירותים החברתיים לשנת 2011

 הדוח מציג את תחומי האחריות של המשרד, המבנה הארגוני, רשימת בעלי התפקידים, רשימת החוקים ששר הרווחה והשירותים החברתיים אחראי על ביצועם, תקציב המשרד ועיקרי הפעילות של המשרד בשנת 2011

טיפולי רפואת השיניים והפה לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית

מחברים נוספים : אילן פלדברג, ישראל סטרול, רון קדם
מאמר העוסק בהצגת הצרכים הייחודיים של אוכלוסיית האנשים עם מש"ה המצדיקות שירות יעודי בנושא רפואת השיניים והפה והמענים המותאמים הייחודיים שפותחו במרפאות האגף לטיפול באדם עם מש"ה. מאמר זה נלקח ...

סרטון על נגישות עסקים קטנים – שווה להיות נגיש

סרטון המציג את חשיבותה של הנגשת עסקים קטנים בעבור אנשים עם מוגבלות. ביום הפעילות "שווה להיות נגיש" שנערך ב - 04/12/2011 למטרת קידום הנגשת עסקים קטנים יצאו קבוצות של פעילים ...

תעסוקה, רווחה ומיסוי של אנשים עם מוגבלויות בישראל

מחברים נוספים : מיכל סופר, צילי דגן, רוני רוטלר, ליאור משאלי, דנה דוד, עמרי קוזי
מטרת הדו"ח היתה לבדוק את התייחסותה ומדיניותה הכלכלית חברתית של המדינה כלפי אנשים עם מוגבלויות, בתחום התעסוקה, הרווחה והמיסוי, כפי שהיא באה לידי ביטוי בהוראות החוק, בתקנות, ובחוזרי המנהל. הנתונים ...

ואיפה הרמפה שלי? נגישות שירותי תרבות ופנאי לאנשים עם מוגבלות פסיכיאטרית

בשנים האחרונות, המודעות החברתית והחוקתית בתחום הנגישות עלתה בחברה הישראלית, עד כדי כך שכל ילד יודע ומבין את מהותה של הרמפה ואת הסמל של אדם הישוב על כיסא הגלגלים. אך ...

זמינות שירותים בקהילה לילדים עם צרכים מיוחדים

 בהמשך לסקר שנערך ע"י מכון ברוקדייל בנושא : ילדים עם צרכים מיוחדים: הערכת צרכים וכיסוים על ידי שירותים שנערך בשנת 1997 הוועדה לזכויות הילד בראשות חבר הכנסת זבולון אורלב יזמה ...

יישום חוק שירותי רווחה – הערכת עלות לבעלי פיגור שכלי

בשנים האחרונות נערך דיון מקיף על חוק שירותי רווחה חדש אשר יבטיח זכויות בסיסיות לאוכלוסיות הזקוקות לשירותים שונים על פי קריטריונים מוגדרים. החוק יגדיר סל שירותים שאותו המדינה תתחייב לספק ...

מציג 10 תוצאות מתוך 166