×
מציג 10 תוצאות מתוך 150

תעסוקה, רווחה ומיסוי של אנשים עם מוגבלויות בישראל

מחברים נוספים : מיכל סופר, צילי דגן, רוני רוטלר, ליאור משאלי, דנה דוד, עמרי קוזי
מטרת הדו"ח היתה לבדוק את התייחסותה ומדיניותה הכלכלית חברתית של המדינה כלפי אנשים עם מוגבלויות, בתחום התעסוקה, הרווחה והמיסוי, כפי שהיא באה לידי ביטוי בהוראות החוק, בתקנות, ובחוזרי המנהל. הנתונים ...

ואיפה הרמפה שלי? נגישות שירותי תרבות ופנאי לאנשים עם מוגבלות פסיכיאטרית

בשנים האחרונות, המודעות החברתית והחוקתית בתחום הנגישות עלתה בחברה הישראלית, עד כדי כך שכל ילד יודע ומבין את מהותה של הרמפה ואת הסמל של אדם הישוב על כיסא הגלגלים. אך ...

זמינות שירותים בקהילה לילדים עם צרכים מיוחדים

 בהמשך לסקר שנערך ע"י מכון ברוקדייל בנושא : ילדים עם צרכים מיוחדים: הערכת צרכים וכיסוים על ידי שירותים שנערך בשנת 1997 הוועדה לזכויות הילד בראשות חבר הכנסת זבולון אורלב יזמה ...

יישום חוק שירותי רווחה – הערכת עלות לבעלי פיגור שכלי

בשנים האחרונות נערך דיון מקיף על חוק שירותי רווחה חדש אשר יבטיח זכויות בסיסיות לאוכלוסיות הזקוקות לשירותים שונים על פי קריטריונים מוגדרים. החוק יגדיר סל שירותים שאותו המדינה תתחייב לספק ...

מדיניות הטיפול במזדקנים עם פיגור שכלי

מחברים נוספים : דליה נסים
מתוך סקירת השירותים החברתיים לשנת 2010 של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, עמ' 475-496 מאמר זה מבקש לבחון את המגמות החדשות במתן טיפול ושירותים נלווים לאנשים מזדקנים עם פיגור שכלי, ...

תדריך תכנון לשילוב מבני צבור, מסחר, תעסוקה ומגורים

מתוך אתר משרד הבינוי והשיכון
נוכח העובדה שמשאב הקרקע נמצא במחסור, ההולך ומחריף בעיקר בערים ובאזורי בנייה צפופים, יש צורך להתייחס גם לייעול השימוש בקרקע המוקצית למוסדות ציבור, בין היתר, על ידי שילוב תפקודי של ...

מעסיקי עובדים עם מוגבלות

מהו שיעור העסקים המשלבים עובדים עם מוגבלות? מה מספרם? מה מאפיין את העסקים הללו? מה מניע מעסיקים לשלב עובדים עם מוגבלות? מה עמדותיהם של עסקים בנושא עבודתם של עובדים עם ...

הנגשה לשונית לאנשים עם מוגבלות שכלית: חוברת הנחיות

מחברים נוספים : מיכל טנא רינדה, שירה ילון חיימוביץ
 החוברת מכילה הנחיות להנגשה לשונית של מידע עבור אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית ברמות תפקוד בינוניות וגבוהות. ההנחיות מיועדות להנגשת מידע בכתב ובעל פה. החוברת נכתבה כחלק מפרוייקט לקידום נגישות ...

תקציר דוח וועדת מומחים לנושא הדיור בקהילה בישראל לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית

 דו"ח המסכם את הדיונים שקיימה וועדת מומחים בינלאומית שזומנה על ידי האגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית במשרד הרווחה והשירותים החברתיים, במטרה לדון בדיור בקהילה בישראל לאנשים עם מוגבלות ...

מסמך סקירה בנושא תעסוקה מעברית

בשנים האחרונות ניכרות מגמות עולמיות לצמצום מסגרות שיקום סגרגטיביות ולקידום השתלבותם של אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה החופשי. מגמה זאת ניכרת גם בישראל, בהתפתחות מתמדת של שירותי התעסוקה הנתמכת עבור ...

מציג 10 תוצאות מתוך 150
Skip to content