×
מציג 7 תוצאות מתוך 7

מיזם מחקר בתי אב בהם מתגורר ילד או בוגר עם מוגבלות שכלית

מק"ט 121| מחברים נוספים : איילת גור, מיכל גרינשטיין וייס.
 מחקר זה נעשה בסיוע קרן שלם, משרד העבודה והרווחה ואוניברסיטת חיפה. מטרת מחקר הייתה לבחון היבטים כלכליים, נפשיים וחברתיים של בתי אב בהם מתגורר ילד או בוגר עם מוגבלות שכלית- ...

עוני והעסקה של אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית בישראל

מחברים נוספים : אופיר פינטו, מירי אנדוולד, אורן הלר, נטליה גיטלסון ורבקה פריאור
 עוני והעסקה של אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית בישראל פרספקטיבה לאומית ובינלאומית   המצגת הוצגה בכנס "עוני ומוגבלות - היבטים מהארץ ומהעולם" שנערך ב - 12.12.16, במרכז הלאומי שלוה, ירושלים. ...

תחום העוני בקרב אנשים עם מוגבלות ומוגבלות שכלית – אסופת מחקרים בתחום

מק"ט 190 | מחברים נוספים : מיה סבג
בשנים האחרונות עולה הבנת החשיבות של מחקר והבנה של נושא העוני בקרב אנשים עם מוגבלות בכלל ואנשים עם מש"ה בפרט. מחקרים עד כה מראים כי קיימים קשרים מורכבים בין מוגבלות ...

Disability and Poverty in Developing Countries: A Multidimensional Study

מוגבלות ועוני במדינות מתפתחות: מחקר רב-ממדי
כ-15% מהאוכלוסייה הכללית בעולם הינה בעלת מוגבלות כלשהי. עם זאת, מעט מאוד ידוע על החיים הכלכליים של אנשים עם מוגבלויות, בייחוד במדינות מתפתחות. מאמר זה עוסק לראשונה בהשוואת נתונים בינלאומיים ...

Poverty transitions among families supporting a child with intellectual disability

מעבר לעוני בקרב משפחות עם ילדים בעלי מוגבלות שכלית
מעט מאוד ידוע על מוגבלות בילדים והאספקטים הדינמיים של עוני. במחקר הנוכחי נאספו נתונים במשך 12 חודשים בקרב 370 משפחות בהן אחד הילדים עם מוגבלות שכלית התפתחותית, 1418 משפחות עם ...

Poverty Among Adults with Disabilities: Barriers to Promoting Asset Accumulation in Individual Development Accounts

עוני בקרב מבוגרים עם מוגבלות: חסמים בקידום צבירת נכסים בחשבונות התפתחות עצמאיים
אחוז גדול יותר של מבוגרים עם מוגבלות חווים עוני ביחס לאוכלוסייה הכללית. המאמר בוחן אסטרטגיה לקידום רווחה כלכלית החיים בתוך או בקרבת עוני, והיא חשבונות התפתחות עצמאיים (Individual Development Accounts- ...

Intellectual disability and poverty: Introduction to the special section

מוגבלות שכלית ועוני: מבוא למדור מיוחד
במשך שנים רבות מחקרים תיעדו את הקשר שבין מש"ה ועוני. עם זאת, מחקרים מראים קשר חזק בין עוני ומש"ה קלה, בעוד שבקרב אנשים עם מש"ה קשה יותר הקשר פחות חזק. ...

מציג 7 תוצאות מתוך 7