×

“אני לא הרופא הנכון בשבילך” : עמדות של רופאים לגבי טיפול באנשים עם מוגבלות.

Additional authors : Carol Haywood, Kimberly Reimold, Christene DeJong, Robin Walker Sterling, and Lisa I. Iezzoni

‘I Am Not The Doctor For You’: Physicians’ Attitudes About Caring For People With Disabilities

אנשים עם מוגבלות מתמודדים עם מחסומים כאשר הם פונים לקבל שירותי בריאות שונים. באמצעות ניתוח איכותי של שלוש קבוצות מיקוד של רופאים, זוהו מחסומים פיזיים, תקשורתיים, ידע, וגישה לטיפול באנשים עם מוגבלות. רופאים דיווחו שהם היו מופתעים מהדרישות של העיסוק ברפואה בהקשר של הדרישות של חוק האמריקני עבור אנשים עם מוגבלויות משנת 1990 באופן ספציפי;

באופן בולט עלתה העובדה כי הם הרגישו שהם לא קיבלו החזר הולם עבור התאמות שעשו כדי לתת שירות. כמה רופאים דיווחו שבגלל חששות אלה, הם ניסו “לשחרר” אנשים עם מוגבלויות מקבלת שירות על ידם.

הפיכת שירותי הבריאות לנגישים עבור אנשים עם מוגבלות ת לאנשים עם מוגבלות תצריך הגברת נגישות המרחב וזמינות ציוד מתאים, העשרת הידע שרוכשים הרופאים במסגרת לימודיהם אודות הטיפול באנשים עם מוגבלות, והסרת חסמים מבניים במערכת מתן שירותי הבריאות. הממצאים גם מצביעים על כך שהטייה של הרופאים והרתיעה הכללית מטיפול באנשים עם מוגבלות ממלאות תפקיד בהנצחת הפערים בתחום הבריאות שהם חווים.

מילות מפתח : מוגבלות, מוגבלות שכלית, רפואה, הנגשת שירותים רפואיים

קישור למאמר בכתב העת>>

https://doi.org/10.1377/hlthaff.2022.00475

פריטים קשורים