×

הבנת האופן בו מתעצבת מדיניות כלפי אנשים עם מוגבלות: חיבור בין מחקר בתחום המדיניות החברתית ולימודי מוגבלות

מחברים נוספים : יעל אוחיון

Understanding Disability Policy Development: Integrating Social Policy Research with the Disability Studies Perspective

תמצית בעברית

לאורך העשורים האחרונים התפתחו תיאוריות שונות אשר מטרתן להסביר כיצד ולמה מתפתחת מדיניות חברתית. תיאוריות אלו נטו לראות במעמד, מגדר וגזע, כקטגוריות מרכזיות להבנת אותה התפתחות. כך למשל, תיאוריות אלו נטו לראות במדינת הרווחה ובמדיניות החברתית תוצר של מאבק מעמדי וביטוי לכוחם של איגודי עובדים ומפלגות פועלים. על אף חשיבותן הרבה, תיאוריות אלו נטו להתעלם ממוגבלות כקטגוריה מרכזית דרכה ניתן להבין את התפתחות מדינת הרווחה. כתוצאה מכך תיאוריות אלו בתצורתן הנוכחית מתקשות להסביר מדוע וכיצד מתפתחת מדיניות כלפי אנשים עם מוגבלות ומה גורם למדינות רווחה שונות לאמץ מדיניות שונה. לנוכח קשיים אלו, במאמר זה אנחנו מבקשים להציע אג’נדה מחקרית אשר תשלב בין תיאוריות אלו ובין השדה הביקורתי של לימודי מוגבלות. באופן ספציפי יותר, בהתבסס על שתי גישות תיאורטיות מרכזיות מתחום מדינת הרווחה  – הגישה הפוליטית והמוסדית – אנחנו מבקשים להראות כיצד הבנת התפתחותה של מדיניות כלפי אנשים עם מוגבלות מחייבת להכיר במוגבלות כקטגוריה חברתית ופוליטית.

קישור למאמר>>

מילות מפתח :

Disability studies, disability policy, institutionalism, power resources theory, welfare state theories

 

פריטים קשורים