×

הבשורה המרה – התאמה והנגשת מסירת בשורה מרה לאנשים עם מוגבלות שכלית

מסירת בשורה מרה היא תמיד אירוע קשה. כאשר מדובר במסירת בשורה מרה לאדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית, האירוע קשה עוד יותר מכיוון שהוא מציב בפני העוסקים במקצועות הטיפול, הרווחה והבריאות, אתגר מקצועי ואנושי. במצבים אלה המטפלים – מוסרי הבשורה, נדרשים להתמודד עם האתגרים הנפשיים של מקבלי ההודעה, שלהם עצמם ועם השאלה באשר להנגשת המידע לצרכיו הקוגניטיביים הייחודיים של מקבל הבשורה. חשוב לזכור כי אנשים עם מוגבלות שכלית מרגישים את האווירה סביבם, את הלחץ, את העצב ואת הקושי שחווים אנשים אחרים בסביבתם שקיבלו את ההודעה המרה.
אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית (מש”ה) מבינים באופן מלא או חלקי את מושגי המוות, הם מרגישים שהסביבה משתנה, הם מרגישים את התגובות השונות של אנשים סביבם וזקוקים להסבר מילולי של המתרחש. הם זקוקים לאדם קרוב שיתווך וינגיש להם את המידע באופן מותאם ליכולותיהם הקוגניטיביות, דהיינו, יכולתם להבין את המידע ולעבד את האירועים.
מטרת מיזם זה לייצר מערך של כלים תומכים בפרוטוקול ההנחיות לרופאים, אחיות, עובדים סוציאליים וקציני נפגעים למסירת בשורה מרה לאנשים עם מוגבלות שכלית – על מוות בקרבות או חטיפה ונפילה בשבי של קרוב משפחה.

  1.  פרוטוקול ההנחיות לרופאים, אחיות, עובדים סוציאליים וקציני נפגעים למסירת בשורה מרה לאנשים עם מוגבלות שכלית – על מוות בקרבות או חטיפה ונפילה בשבי של קרוב משפחה.
  2.  סרטון הדרכה לאנשי מקצוע – מדוע חשוב להתאים את מסירת הבשורה המרה לאנשים עם מוגבלות שכלית? מה העקרונות החשובים?
  3. מילון מונחים בפישוט לשוני להנגשת מידע בעת מסירת הבשורה המרה
  4. כרטיסיות שיח בפישוט לשוני – כרטיסיות השיח נועדו להוות מודל בשפה פשוטה של שיחות פוטנציאליות בנושא דיווח של בשורה מרה לאנשים עם מוגבלות שכלית.

כל התוצרים תורגמו לערבית.

לעמוד המיזם באתר קרן שלם>>

 

יוזמה משותפת במימון בית איזי שפירא וקרן שלם בשיתוף מינהל מוגבלויות במשרד הרווחה והביטחון החברתי

פריטים קשורים