×

השיחה הטובה – שיח מותאם ומיטבי בין נותני שירותים בקהילה לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית

מיזם השיחה הטובה בא לתת מענה על הצורך של נותני שירותים בקהילה לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית לנהל שיחה מיטבית ומותאמת עם אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית.

מטרת המיזם להדגים שיחות בנושאים של שונים של נותני שירותים במגוון תחומים. שיחות הלקוחות מעולם התוכן של השירות שניתן.

הסרטונים הינם סימולטיביים והמשתתפים בהם הינם שחקנים. נושאי השיחות והתסריטים נערכו בקפידה עם מומחים בכל אחד מהתחומים, הטקסטים עברו תהליכי פישוט לשוני על ידי גורם מומחה בתחום בשיתוף קבוצות מבקרים.

באתר מיזם השיחה הטובה עמוד ארגז כלים ובו שני סרטונים ומידע נוסף המיועד למי שעושה את צעדיו הראשונים בעולם המוגבלות השכלית ורוצה להכיר היכרות ראשונית את האוכלוסייה :

  • מהי מוגבלות שכלית התפתחותית – סרטון קצר המסביר אודות המוגבלות.
  • עקרונות השיחה הטובה – סרטון שמטרתו להציג ולהדגים איך מדברים עם אדם עם מוגבלות שכלית בצורה מיטבית.

באתר עמודים המיועדים לנותני שירותים שונים. בשלב זה פותח העמוד של עובדים סוציאליים ובו שלושה סרטונים המדגימים שיחות עם מקבלי שירותים סביב נושאים הקשורים לחייהם ועולמם של אנשים עם מוגבלות שכלית תוך הדגמת עקרונות השיחה הטובה. הסרטונים בעמוד זה פותחו בשיתוף המרכז לסימולציות במכללה האקדמית בית ברל.

 

בהמשך יפותחו סרטונים גם עבור נותני שירותים נוספים.

הסרטונים תורגמו לערבית.

לעמוד המיזם באתר הקרן>>

המיזם הינו משותף לקרן שלם ומשרד הרווחה והביטחון החברתי.

פישוט לשוני – המכון הישראלי להנגשה קוגניטיבית

 

פריטים קשורים