×

כרטיסיות שיח בפישוט לשוני בנושא הבשורה המרה

איך לנהל שיחה עם מקבל שירות עם מוגבלות שכלית על מוות במלחמה?  איך לנהל שיחה על לוויה?

אנחנו משתפים אתכם בכרטיסיות שיח נועדו להוות מודל בשפה פשוטה של שיחות פוטנציאליות בנושא דיווח של בשורה מרה לאנשים עם מוגבלות שכלית.

הכרטיסיות מייצגות מצבים גנריים ככל הניתן שמטרתם להוות דוגמא למצבים מגוונים מורכבים עימם צוותים עתידים להתמודד.

הכרטיסיות פותחו במסגרת מיזם הבשורה המרה>> שותפות של בית איזי שפירא, משרד הרווחה והשירותים החברתיים וקרן שלם

לגרסא בשפה העברית>>

לגרסא בשפה הערבית>>

פריטים קשורים