×

סינגור עצמי : הלכה למעשה – חוברת העשרה

מחברים נוספים : לאה דוידסון

מטרת תוכנית סינגור עצמי במרכזי תעסוקה לבוגרים, הינה להוציא מהכוח אל הפועל את מדיניות מינהל מוגבלויות במשרד הרווחה והביטחון החברתי בשיתוף עם האג’נדה שמובילה קרן שלם הדוגלת בהעצמת אנשים עם מוגבלות שכלית, ע”י עידודם להיות שותפים לחייהם, לקבל מידע, להחליט החלטות ולייצג את עצמם בכל סביבה.

התכנית מבוססת על המשולש לשינוי עמדות הנשען על שלושת העקרונות הבאים: ידע, רגש, פעולה.

הידע – בתחומים שונים כמו: יכולת לבחור, ייצוג, ניהול יחסים בעולם העבודה, ניהול מתחים, משא ומתן, חיפוש מידע, יצירת קואליציות ועוד.

רגש, חוויה – עיבוד בעזרת עזרים שונים ובחינה מתמדת של המקום בו אנו נמצאים לעומת המקום בו היינו רוצים להיות.

פעולה – בחירת קבוצת נציגים ללמידת עקרונות הסינגור, הכנה וגיבוש נושאים עקרוניים לקידום ושינוי בתוך מרכז התעסוקה, לרווחת העובדים כולם.

לאחר שנים של עבודה עם קבוצות רבות במרכזי תעסוקה לאנשים עם מש”ה בכל רחבי הארץ, הועלתה על הכתב חוברת העשרה המאגמת את הבסיס התאורטי עליו התבססה התכנית, יחד עם הכלים הישומיים בעזרתם נלמד והוטמע  אותו בסיס תיאורטי במפגשנו עם מקבלי השירות וצוותי נותני השירות במסגרות אלה.

להורדת החוברת בשפה העברית 

להורדת החוברת בשפה בערבית 

 

 

 

פריטים קשורים