×

שימוש בסמלים בכלים דיגיטליים להנגשת מידע לילדים עם מוגבלות קוגניטיבית

במסגרת המחקר הנוכחי נבחן האופן שבו כלים דיגיטליים מסוג סרטוני אנימציה הכוללים סמלים, מסייעים לילדים עם מוגבלות קוגניטיבית להבין את הנעשה בטיפול.
נראה כי שימוש בסמלים,איורים ותמונות יכול להוות תמיכה להסבר הכתוב, לכן נעשה בהם שימוש בתהליך בניית הסרטונים. הילדים שהשתתפו במחקר דיווחו כי לאחר השימוש בכלי הם הבינו את הנעשה בטיפול,
מה שהעלה את המוטיבציה שלהם לשיתוף פעולה.

פורסם בשנתון אייזק-ישראל 2023

מילות מפתח : ילדים עם מוגבלות קוגניטיבית, סמלים, כלים דיגיטליים, נגישות מידע

פריטים קשורים