×

תדריך להפעלת המרכזים למשפחה – השירות המשלים למשפחות לילדים עם מוגבלויות

תוכנית המשותפת לג’וינט אשלים ומשרד הרווחה והביטחון החברתי, התחילה את דרכה כפיילוט של מרכזים למשפחה יישובים ולאחריו פיילוט נוסף במועצות אזוריות.

המרכזים למשפחה נותנים מענה תמיכתי, מידע, פנאי, הסברה, התנדבות והיערכות לחירום בשותפות עם הנהגה הורית.

התוכנית נותנת מענה למעל 15000משפחות בכ-50 יישובים ומועצות אזוריות. כיום, התוכנית מוטמעת ובאחריות משרד הרווחה והביטחון החברתי.

התדריך הוצג בכנס סיכום הפיילוט שנערך ב- 13.01.22.

בכנס הוצג גם המחקר המלווה.

פריטים קשורים