×

אמפתיה, לא רק דרך מילים

אמפתיה מוגדרת ככוח המחבר בין בני אדם. באמצעות פיתוח אמפתיה האדם אוסף נתונים פסיכולוגיים על אדם אחר ומתאר לעצמו בדמיונו את חווייתו הפנימית של האחר, גם כאשר היא אינה ניתנת לתצפית ישירה. בדרך זו מתאפשר לנו לתפוס את מסגרת ההתייחסות הפנימית של הזולת כאילו היינו במקומו. אחד הקשיים אשר מאפיינים אנשים עם מוגבלות שכלית הינו הקושי התקשורתי. המאמר מתייחס לתיאור מקרה של לקושי של יצירת קשר אמפתי כלפי מטופלת עם מוגבלות שכלית. במקרה המתואר נעשה שימוש בחושים אחרים על מנת להבין את חווית עולמה של אישה עם מוגבלות שכלית ועם לקות גופנית נוספת. על ידי חוויה חושית זו, נוצר קשר אמפתי ויכולת הבנת עולמה של אותה אישה.

מתוך כתב העת שיח ידע, גיליון מס’ 1 , בעריכת : אראלה המילטון, 2022

מילות מפתח: טיפול רגשי באנשים עם מוגבלות שכלית, סטינג טיפולי


פריטים קשורים