×

בגוף אנחנו מבינים- חדר ספורט מותאם לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית (פיגור שכלי)

אגודת עמי, אגודה לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית, ממוקמת בבאר שבע. האגודה מספקת שירותים לכ350 חוסים עם מוגבלות שכלית במסגרות שונות בקהילה.
לאור הידע הקיים בנוגע לחשיבות פעילות גופנית מחד והעדר מוטיבציה לפעילות גופנית מאידך של אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית, החליט הצוות המקצועי של האגודה כי יש למצוא דרך לשלב פעילות גופנית בשגרת הפעילות הקבועה של 118 הדיירים במסגרת. לאור זאת, בשנת 2013 הוקם חדר פעילות גופנית במתחם המגורים של הדיירים.
הצוות סבור כי להשתתפות הדיירים בפעילות גופנית בחדר פוטנציאל להשפיע על חייהם במספר רבדים. הנחת המוצא היתה כי זמינות המתחם, ליווי על ידי צוות מקצועי ,התאמת האבזור ודרכי הפעולה יביאו להשתתפות פעילה של הדיירים בחדר. הנחת מוצא נוספת היא שאם ישתתפו במתחם זה, יכולותיהם התפקודיות והפיזיולוגיות תשתפרנה וכן סביר כי יהיה שיפור במדדים של דימוי עצמי ושביעות רצון.
התקציר מציג את תוכנית הפעילות ואת שלבי תהליך העבודה בחדר הכושר והוצג בקונגרס ווינגייט למדעי הספורט לשנת 2014.
 
קרן שלם אשר סייעה ברכישת הציוד לחדר הכושר בהיקף של יזמה צילום סרטון שליווה את הצגת הפעילות בקונגרס ווינגייט 2014
צולם באפריל 2014 באגודת עמי, באר שבע. צילום ועריכה: משה עתאר
 
 

פריטים קשורים