×

בריכות טיפוליות

קריטריונים, סטנדרטים, ותנאי סף לקבלת סיוע מהקרן לפיתוח שירותים לנכים, ביטוח לאומי

המוסד לביטוח לאומי, באמצעות הקרן לפיתוח שירותים לנכים, רואה בבריכות הטיפוליות ובטיפולים הניתנים באמצעותן, כלי לשיקומם של אנשים עם מוגבלויות.

במהלך שנים 2011-2012 ביצעה הקרן סקירה מקצועית שבחנה את מצאי הפעילויות והצרכים הקיימים ב- 25 בריכות טיפוליות, שרובן נתמכו על ידי הקרן בהקמתם, וכן סקירה של חקיקה מאמרים ומחקרים רלוונטיים בתחום הבריכות הטיפוליות וההידרותרפיה.

מטרת הסקירה היא יצירת סטנדרטים קריטריונים ותנאי סף מקצועיים לבריכות טיפוליות ולטיפולים הניתנים בהם, ולעדכן במידת הצורך את החוברת "קריטריונים וסטנדרטים לקבלת סיוע מהקרן לפיתוח שירותים לנכים", שפורסמה לראשונה בשנת 2008 , כך שהתמיכה להקמת בריכות טיפוליות תינתן רק לאלה העומדים בהם.


פריטים קשורים