×

העסקת אנשים עם מוגבלות שכלית – סרטון הסברה

תעסוקה היא מאבני היסוד של העשייה האנושית . קל וחומר עבור אנשים עם מוגבלות, היא משמשת עבורם גורם מעצים הנותן להם תוכן ומשמעות.
לאנשים עם מוגבלות שכלית הזכות להיות מועסקים, למצות את יכולותיהם ולהתפרנס מהן.
רצף התעסוקה לאנשים עם מוגבלות התפתח מאד בשנים האחרונות בעולם כולו וגם בישראל והוא מאפשר לאנשים עם מוגבלות שכלית להשתלב כמועסקים בשוק החופשי.
שילוב זה משרת גם את האדם עצמו וגם את שוק העבודה אשר מושתת על ערכי החברה : שיווין, הכלה וקבלת השונה.

אחת התכניות המרכזיות ברצף התעסוקה לאדם עם מוגבלות שכלית על פי מדיניות האגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית במשרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, הינה "התעסוקה הנתמכת" שמטרתה לתמוך בשילוב אנשים עם מוגבלות שכלית בעבודה בשוק החופשי הליווי והתמיכה ניתנת למעסיק ולמועסק על ידי רכז תעסוקה נתמכת .

קרן שלם – הקרן לפיתוח שירותים לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית ברשויות המקומיות של מרכז השלטון המקומי בשיתוף עם השרות בקהילה – האגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית במשרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים חברו יחד כדי להפיק סרטון הסברה בנושא זה.

מטרת הסרטון לשמש ככלי אפקטיבי בידי רכזי התעסוקה הנתמכת לעידוד מעסיקים פוטנציאליים במגוון תחומים (אירוח, מסעדנות, תעשייה וכד’) לשלב במקומות העבודה אנשים עם מוגבלות שכלית בתפקידים שונים, להציג סיפור אישי מוצלח ולחשוף מגוון של סיפורי הצלחה בקרב מעסיקים שונים ממגזרים ועדות שונות.

פריטים קשורים