×

הקשר בין מצבם התפקודי והקוגניטיבי של המטופלים לבין רמת הלחץ, השחיקה, שביעות הרצון ופגיעות שריר- שלד בקרב המטפלים באנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית

מק"ט 612 | מנחים: פרופ' אלי כרמלי, ד"ר דבורה אלפרוביץ-נחנזון
גמר זו לתואר שני (תזה) נערכה בעבודת עזרה מלגה מקרן שלם.

זהו מחקר חתך ראשוני שכלל 243 רופאים מ- 68 מעונות ומסגרות. המטפל לרופא שאלון חד פעמי. מטרתו המרכזית הייתה לבדוק האם קיים קשר בין תפקוד פיזי וקוגניטיבי של הדיירים לשכיחות פגיעות שלד – שריר של המטפלים, שביעות רצון, הערכה עצמית של מצב בריאות, שחיקה, עומס ולחץ ועמדות ותחושות בעבודה. נמצא כי, קיים קשר בין מצבם גניטיבי של הדיירים ההדוקות מפעילות מכאבי שריר- שלד הנובעים בעיקר מרבי עליון. כמו כן, רופאים עם דיירים סיעודיים הלוקים במוגבלות שכלית התפתחותית קשה דיווחו על שביעות רצון גבוה יותר. ממצאי מחקר מדגיש את החשיבות בסיוע בהתמודדות בטיפול באוכלוסייה עם מוגבלות שכלית התפתחותית/ התנהגות מאתגרת, עידוד לפעילות גופנית תוך פרט לפירוש הכאב לגילמין ולמטופל, הפעות הרצון של גורמי שחיקה והגברת שביעות רצון של המטפלים.

 


פריטים קשורים