×

הרפורמה במחלקות לשירותים חברתיים

דף מידע – מיפוי המחלקות
המסמך נכתב כחלק משלב ביצוע תהליך מיפוי המחלקות כחלק ממהלך יישום הרפורמה במחלקות לשירותים חברתיים. מסמך זה מציג עיבוד הנתונים של מיפוי המחלקות ברמה ארצית. נתונים אלו היוו בסיס לכתיבת תכניות היישום של המחלקות לרפורמה בשנתיים הקרובות.

 


פריטים קשורים