×

חיפוש עזרה וצמיחה אישית בקרב הורים לילדים עם מוגבלות שכלית התפתחותית

מק"ט 890-284-2020| בהנחיית פרופ' שירלי ורנר

עבודת גמר זו לתואר שלישי (דוקטורט) נערכה בסיוע מלגה מקרן שלם.

במוקדו של מחקר זה עומדים מאפייני חיפוש העזרה והקשרים בינם לבין צמיחה אישית בקרב הורים למתבגרים ולצעירים עם מוגבלות שכלית התפתחותית או עם אבחנה כפולה. תוצאות המחקר מצביעות על כך שחיפוש עזרה ושימוש בשירותים הם גורמים משמעותיים בחייהם של הורים אלה ובתפקידם כמטפלים עיקריים בילדיהם עם מוגבלות שכלית או עם אבחנה כפולה, וכי גורמים אלה עשויים לקדם צמיחה אישית בקרבם. תמיכה חברתית ממלאת תפקיד חשוב משום שהיא עשויה לקדם צמיחה באופן ישיר וגם משום שהיא נמצאה כגורם מתווך בין מצוקת ההורים וכן מצבם הרגשי, הנפשי או ההתנהגותי של ילדיהם לבין צמיחתם האישית של ההורים. כוונות לחפש עזרה עשויות לקדם צמיחה אישית, אך רק בתנאי שההורים יחפשו עזרה בפועל. לעומת זאת, תפיסותיהם של ההורים בנוגע לחיפוש עזרה לא נמצאו כגורם משמעותי אשר קשור לצמיחתם האישית או לחיפושם אחר עזרה. באופן כללי, ממצאי הדוקטורט מקדמים את ההבנה בנוגע לגורמים אשר עשויים לקדם צמיחה אישית, ולקדם חיפוש עזרה וקבלתה בקרב הורים לילדים עם מוגבלות שכלית או עם אבחנה כפולה. בכך, ניתן יהיה להקל על תפקידם כמטפלים עיקריים בילדיהם ולסייע בשיפור איכות חייהם.

מילות מפתח : צמיחה אישית, צמיחה פוסט טראומטית, מוגבלות שכלית התפתחותית, חיפוש עזרה, תמיכה חברתית, שימוש בשירותים, אבחנה כפולה


פריטים קשורים