×

חקר תסמונת רט באמצעות הגן mecp2 כמודל להפרעת פיגור שכלי האחוזה בכרומוזום X

מק"ט 509 | מנחים : ד"ר אווה גאק, פרופ' בולסלב גולדמן

עבודת גמר זו לתואר שלישי (דוקטורט) נערכה בסיוע מלגה מקרן שלם.

במחקר זה עוקבת חולות רט הארצית שהוקמה במסגרת זו עברה אבחון מעמיק מבחינה קלינית וגנטית ובכך הונחה תשתית לאבחון גנטי של תסמונת רט ולמחקרים נוספים בנושא זה. רמת גילוי מוטציות בגן MECP2, בקרב החולות הקלאסיות הייתה 83% וכ-20% מהמקרים האטיפיים, שרובם מהקצה המתון של טווח הפנוטיפים של התסמונת. בבדיקת הקשר בין גנוטיפ לפנוטיפ נמצא שמוטציות חלף קשורות בפנוטיפ קל יותר לעומת מוטציות קוטעניות. בנוסף, נמצא שמוטציות ספציפיות קשורות בדרגת חומרה פנוטיפית אופיינית ולכן לניבוי מדויק יותר של חומרת הפנוטיפ יש להתבסס על הפרופיל האופייני לכל מוטציה בשילוב התפלגות XCI.


פריטים קשורים