×

ילדים ונוער עם מוגבלויות בסיכון

מחברים נוספים : בתיה חודטוב
פרק מתוך הספר מתוך: "התעללות והזנחה של ילדים בישראל", 6002 , עורכים דבורה הורביץ, יורם בן יהודה, מאיר חובב, הוצאת אשלים ג’וינט ישראל, עמ’ – 662-. 65

תופעת האלימות כלפי אנשים עם מוגבלויות היא תופעה רחבה ורב ממדית ויש לה אפיונים ייחודיים בהשוואה לאלימות כלפי ילדים ללא מוגבלויות.
האפיונים הייחודיים מתבטאים בגורמים לסיכון, באיתור ובזיהוי, בתהליכי החקירה והתשאול, בענישה ובתוכניות ההתערבות הטיפוליות.
האפיונים הייחודיים בגורמי הסיכון קשורים לאפיוני האדם בעלי המגבלה ,להתמודדות המשפחה עם המגבלה, לחברה ולסביבה

לפרק מספר חלקים: חלק ראשון יסקור מודלים המסבירים מהי פגיעה באנשים עם מוגבלות; חלק שני יסקור מחקרים וסקרים מהעולם; חלק שלישי יתייחס לנתונים על היקף התופעה בארץ; חלק רביעי וחמישי יעסקו במענים הקיימים כיום לבעיה ויציעו כיוונים לפיתוחם.

 


פריטים קשורים