×

“לפי שהם אדם מישראל” – המשמעות המוענקת לטיפול בבן משפחה עם מוגבלות שכלית-התפתחותית בחברה החרדית: הזדמנויות ואתגרים בהתערבות רגישת-תרבות

מק"ט 890-93-2018| מחברים נוספים : עמית צריקר

מחקר זה נעשה במימון קרן שלם.

משפחות של אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית בחברה החרדית עשויות לחוות פגיעה בדימויין וביוקרתן, ולפיכך עלולות לשמור על המוגבלוּת כסוד מפני הסביבה. במחקר זה, בחנו את המשמעות הניתנת לטיפול בילדים עם מש”ה משלוש זוויות מבט: האבות, האימהות והעובדות הסוציאליות המסייעות להם. במחקר עלו שלוש תמות: הקשר עם המשפחה; הקשר עם הקהילה ופרנסיה; וסוגיות של דת ואמונה, המלמדות על תהליכי שינוי המתרחשים בחברה החרדית. המחקר מלמד על החשיבות בפיתוח התערבות רגישת-תרבות סביב הטיפול בילדים עם מש”ה בחברה החרדית, שכן הורים בחברה החרדית מודעים לעובדה שעליהם להיעזר בשירותי רווחה מחוץ לחברה החרדית הסגורה על מנת לסייע לילדיהם ולשלבם בחברה.

 

 

מילות מפתח: מוגבלות שכלית התפתחותית, החברה החרדית בישראל, טיפול רגיש-תרבות, קהילה מבוססת-אמונה, סטיגמות כלפי אנשים עם מוגבלויות, תמיכה משפחתית.


פריטים קשורים