×

מגדר האח הבריא, סגנון התמודדות שיתופית של ההורים, הערכה עצמית וקבלה של אחאים בריאים את אחיהם בעלי פיגור שכלי

מק"ט 526 | מנחה : פרופ' שלמה כץ

עבודת גמר זו לתואר שני (תזה) נערכה בסיוע מלגה מקרן שלם.

מחקר זה בא לבדוק את המשתנים המתווכים הסתגלות טובה של בני המשפחה למצב הדחק. המחקר מניח כי בכוחו של דפוס ההתמודדות הורי להשפיע על הקשר בין אחאים. ההתמקדות של מחקר זה היא על ההשפעה של דפוס ההתמודדות ההורי ומגדר על אחאים בריאים מבחינת הקבלה שלהם את אחיהם בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית, ומבחינת הערכתם העצמית. בניגוד להשערות לא נמצא שלדפוס התמודדות שיתופית חיובית יש יתרון. אך עלה שדפוס ההתמודדות השיתופית הוא משמעותי לקבלה של אחאים את אחיהם בעל הפיגור השכלי, אך מספיק שהאם עושה שימוש באסטרטגית התמודדות זו.


פריטים קשורים