×

מהי זכותי? על זכויות במיניות של אנשים עם מוגבלויות

הרצאתה של ד”ר דניאלה מזור שהועברה במסגרת כנס למנהל ויועצים כחלק משבוע המודעות לחינוך מיני חברתי 

.בחסות מערך הדרכה חינוך מיוחד מחוזות מנח”י וירושלים

 


פריטים קשורים