×

מחקר הערכה מלווה לפיילוט זוזו- ביחד לחיים בריאים

מק"ט 890-358-2021 | מחברים נוספים : אילה ליאור

מחקר הערכה זה נעשה ע”י מכלול- יח’ הערכה ומחקר של קרן שלם.

בשנים האחרונות הולכת וגוברת המודעות הציבורית והאישית לשינוי באורח החיים היושבני והכנסת פעילות גופנית כחלק מאורח חיים בריא. במרכזי היום המוגנים לאנשים מזדקנים טיפוליים, עצימותו של אורח חיים יושבני אף התרחבה בתקופת משבר הקורונה. אנשים המתגוררים בבתי הוריהם נמצאים אחרי שעות העבודה בבית ובכך יש צמצום נוסף של הפעילות הגופנית.
במסגרות מוגנות חסרה המודעות לשילוב פעילות גופנית כחלק משגרת היום. במקביל, קיים קושי באיתור ותשלום לאיש מקצוע מתחום החינוך הגופני, עם מומחיות בתחום החינוך מיוחד, שיעביר את הפעילויות במסגרות.

זוזו – ביחד לחיים בריאים הינו מיזם משותף לקרן שלם, הספיישל אולימפיקס ומשרד הרווחה והביטחון החברתי.

מטרת המיזם – הנגשת פעילות ספורט לאוכלוסיות עם צרכים מיוחדים. הטמעה כחלק משגרת היום-יום. הגברת המודעות והשליטה בגוף, אימוץ אורח חיים אקטיבי, שיפור במצב הרוח וייתכן אף השפעה חיובית על התנהגות. בעקיפין, תרומה לשבירת השגרה ותנועתיות בעבודת המדריכים, ושילוב ערכים נוספים ודינאמיים בשגרת יום שוחקת.
במסגרת המיזם פותח אתר ובו מאגר סרטוני פעילות גופנית בשפה פשוטה המהווים כלי להפעלת מקבלי השירות על ידי המדריכים במסגרות, במטרה להפוך פעילות זו לשגרה, ללא צורך במדריכים חיצוניים המומחים לתחום. להלן קישור לאתר>>

ההערכה הנוכחית באה לבחון את מידת ההצלחה של המיזם בהפיכת הפעילות הגופנית לחלק משגרת היום-יום במסגרות, תוך בחינת נקודת המבט של מקבלי השירות, של המדריכים/רפרנטים ושל מנהלי המסגרות.

במיזם ובהערכתו לקחו חלק 6 מסגרות יום, בכל מסגרת השתתפה קבוצה של 6-10 מקבלי שירות ורפרנט שהיה אחראי על הפעילות. המיזם התקיים לאורך 4-6 חודשים במהלכם דיווחו הרפרנטים על הפעילות השוטפת ובסופם הועברו שאלונים למקבלי השירות, לרפרנטים ולמנהלי המסגרות. ממצאי הערכה מעידים על הצלחה רבה של פיילוט מיזם ‘זוזו’, הן מבחינת התהליך ותפעול התכנית והן מבחינת שביעות הרצון הגבוהה, ההנאה והתרומה לשיפור מצב הרוח. מטרות התכנית הושגו במידה ניכרת. הומלץ להרחיב את התכנית למסגרות נוספות ולחברות אחרות (ערבית וחרדית) וכן לעבות את התכנית בתכנים נוספים לקידום הבריאות, בהדרכות לרפרנטים, ובפיתוח סביבת למידה מקוונת ומונגשת בנושא אורח חיים בריא.

מילות מפתח:
מיזם זוזו, פעילות גופנית, אורח חיים בריא, סרטונים, מוגבלות שכלית התפתחותית, מחקר הערכה.


פריטים קשורים