×

מחקר לבדיקת איכות חייהם של אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית המתגוררים ב”שלוחות” של מעון פנימייה

מחברים נוספים : ארי נוימן, רן נוימן, יפתח גורדוני, דב שצברג, שרית ברקן
המחקר הוזמן ומומן על ידי משרד הרווחה והשירותים החברתיים בישראל ובוצע על ידי "מובנים – צוות הערכה".
בעשורים האחרונים מתקיים ויכוח בין אלו התומכים בקיומו של ה"דיור מעוני" כחלק מרצף המענים שיש לספק לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה), לבין אלו המכוונים למגורים בקהילה ומאמינים כי הדיור המעוני הנו ביטוי לאפליה. מודל "השלוחות", שהתפתח בישראל, מציע לחבר בין שתי הגישות.
המחקר הנוכחי, השווה בין איכות החיים של דיירים המתגוררים: במעון בשלוחת מעון, ובהוסטל. נמצא כי שביעות הרצון מן החיים של דיירי שלוחת מעון גבוהה יותר מזו של דיירי מעון ולא שונה מזו של דיירי הוסטל, בארבעה מדדים. הממצאים תומכים ברעיון שמודל השלוחות מאפשר להנות הן מהתמיכה הניתנת במעון, והן מאיכות החיים המאפיינת מגורים בקהילה.
 
המחקר נמצא באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים תחת פרסומי יח’ המחקר וההערכה.
 

 


פריטים קשורים