×

מחקר משווה: איזון בית-עבודה בקרב הורים לילדים עם מוגבלות (הפרעות נוירו- התפתחותיות) למול הורים לילדים ללא מוגבלות בגילאי 0-12

מק"ט 890-663-2021 | מחברים נוספים : מעין פיין

מחקר זה נעשה בסיוע קרן שלם.

מחקר זה השווה בין מאפיינים דמוגרפיים, משתני תעסוקה ואיזון בית-עבודה של הורים עובדים לילדים עם מוגבלות נוירו-התפתחותית בגילאי 0-12 ושל הורים לילדים ללא מוגבלות באותם גילאים. בנוסף, נבחנו משתנים דמוגרפיים, משתני תעסוקה, דחק הורי, מרכזיות העבודה בחיים ומשמעות בחיים על מנת לנבא איזון בית-עבודה. נמצא כי הורים לילדים עם מוגבלות הם משכילים פחות, עובדים פחות וחווים דחק הורי גבוה יותר וחוסר באיזון בית-עבודה בהשוואה להורים לילדים ללא מוגבלות. בנוסף, דחק הורי נמצא באינטראקציה מובהקת עם איזון בית-עבודה כך שככל שהדחק ההורי עולה, כך יש פחות איזון בית-עבודה. אינטראקציה זו חזקה יותר בקרב הורים לילדים עם מוגבלות נוירו-התפתחותית.

מילות מפתח :הורים עובדים, ילדים עם מוגבלות נוירו-התפתחותית, דחק הורי, איזון בית-עבודה.


פריטים קשורים