×

מיזם התעסוקה של ג’וינט ישראל – להגברת השתתפות של אנשים עם מוגבלות בכח העבודה

אנשים עם מוגבלויות מתקשים לקחת חלק פעיל, מתגמל ויצרני בשוק העבודה והתעשייה בישראל.
חסמים רבים ניצבים בדרכם גם בתחומי הנגישות הפיזית, עמדות ותפיסות של המעסיקים ועוד.
מאמר זה עוסק בחסמים אלה ומתאר את הרציונל העומד מאחורי מיזם התעסוקה של ג’וינט ישראל  הנקרא תב"ת – תנופה בתעסוקה.

 


פריטים קשורים