×

מקבץ פרסומים בתחום קבלת החלטות נתמכת

מסמך הבנות עם הבנקים בנוגע לחשבונו של מקבל ההחלטות. שמטרתו להבהיר את מעמדו של תומך בקבלת החלטות בחשבונו של מקבל ההחלטות. מסמך זה חשוב להטמעת המודעות להליך זה בקרב הבנקים ובהמשך, אנו מקווים גם בקרב צדדים שלישיים נוספים נודה לעיוכם ולהפצתו לגורמים הרלוונטים.

https://www.gov.il/he/departments/news/decision_makers_accounts-1

סרטון להגברת המודעות לנושא הליך קבלת החלטות נתמכת

https://www.gov.il/he/departments/topics/supported_decision

רשימת תומכים מקצועיים בקבלת החלטות שעברו קורסים על ידי מוסדות אקדמאיים , הקורסים מוכרים על האפוטרופוס הכללי.

https://www.gov.il/he/Departments/DynamicCollectors/list-of-supporters?skip=0


פריטים קשורים

דילוג לתוכן