×

מרכז פיתוח והכשרה של ארגון קשר- ידיעון 2015-2016

 

תפיסת העולם המנחה את ארגון קשר, היא ראיית המשפחה כגורם המרכזי והמוביל בחיי הילד עם הצרכים המיוחדים. אנו פועלים מתוך הבנה חברתית ופדגוגית, שאחד ממקורות הכוח של אנשים טמון בלמידה חווייתית ורפלקטיבית, ביחד עם אחרים, ובעשייה אקטיבית ליצירת שינוי במציאות החיים שלנו.
בידיעון זה של מרכז הפיתוח וההכשרה, תוכלו למצוא מגוון הרצאות, סדנאות, וקורסים, המיועדים להורים, לאנשי מקצוע, וללמידה משותפת, תוך התאמה שפתית, תרבותית וגיאוגרפית.

ארגון קשר – מרכז פיתוח והכשרה

מנהלת : בוקי קמחי, [email protected]

מנהלת פרויקטים: מיכל האס, [email protected]

לפרטים נוספים והרשמה: 02-6236116 [email protected]

 


פריטים קשורים