×

סקירת ספרות בנושא: חצרות פעילות לאנשים בוגרים עם מוגבלות

מק"ט 106 | מחברים נוספים: חלי פרץ

סקירת ספרות זו נעשתה עבור קרן שלם.

המושג ‘חצר פעילה לבוגרים’ אינו מושג שגור בספרות המקצועית. הסקירה המובאת להלן בנויה מחמישה פרקים: פרק ראשון מציג מבוא תיאורטי לחשיבות של פעילות פנאי, פעילות פיזית ופעילות במרחב פתוח (outdoor) עבור אנשים עם מוגבלות. פרק שני מתמקד בחצרות הפעילות עצמן. פרק שלישי מציג מספר מודלים לבניית תכניות התערבות וטיפול לאנשים עם מוגבלות שניתן ליישמם בחצרות הפעילות. פרק רביעי מציג תיאור של ארבע חצרות פעילות בארץ, בעקבות ביקורים וראיונות שנערכו בחצרות אלה, תוך התייחסות להיבטים ייחודיים לכל חצר וכן להיבטים כלליים שעולים מתוך הביקורים. פרק חמישי הוא סיכום והמלצות שעולות מתוך הסקירה כולה.


פריטים קשורים