×

עבודה סוציאלית קהילתית ואנשים עם מוגבלות

מתוך סדרת הסרטונים : קהילה (מוגבלת) אתגרים והזדמנויות ביצירת קהילה מכילה - סדרת מפגשים פתוחים תשפ"א
עבודה סוציאלית קהילתית מבקשת להניע שינויים חברתיים בקרב קהילות, זאת על ידי פיתוח מנהיגות מקומית ועידוד אקטיביזם חברתי. במובן זה, היא מבקשת לסייע לחברי הקהילה לחיות ולפעול כאזרחים במרחב הציבורי. במפגש זה נדון בתפקיד העבודה הסוציאלית הקהילתית בחיזוק וקידום קהילות מכילות עבור אנשים עם מוגבלות. במסגרת המפגש נדון במקרי הצלחה כמו גם באתגרים בדרך. המפגש יורכב מפאנל ודיון עם הקהל בהשתתפות:
עו”ס לילך בר, מנהלת מרכז מנהיגות של אנשים עם מוגבלות, בית איזי שפירא
עו”ס תמי גרוס, מבוי סתום ומרצה בביה”ס לעבודה סוציאלית לרווחה חברתית באוניברסיטה העברית
אסנת יחזקאל־להט, פורום לבריאות/ صِحة – מקדמים בריאות של אנשים עם מוגבלות, בית איזי שפירא
 

 

לסרטונים נוספים בסדרה
לאתר המרכז ללימודי מוגבלות, ביה”ס לעבודה סוציאלית, האוניברסיטה העברית

מתמללת המפגשים: תמר שפנייר. בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע”ש פאול ברוואלד, האוניברסיטה העברית. ג’וינט ישראל.

מילות מפתח : קהילה, קהילה משלבת, שילוב קהילתי, אנשים עם מוגבלות, קהילות מצטלבות, נגישות אורבנית, דיור קהילתי, בתים מאזנים, קהילה וירטואלית, תלמידים עם מוגבלות, עבודה סוציאלית קהילתית


פריטים קשורים