×

צוות מע”ש שפרעם בניהולה של גב’ מונתהא קוסקוסי זוכה פרס מצויינות של קרן שלם לשנת 2012

פרס על מצויינות של צוות מסגרות בקהילה
 כחמש עשרה שנה מנהלת מונתהא עם צוות עובדות בעיקר ושוקדת על פיתוח תעסוקה ושדרוג התנאים הפיזיים. בימים אלו מסתיימת הקמת המבנה החדש .
הפרס מוענק עבודה ברוכת שנים בקידום תעסוקה , יוזמות ופיתוח המענים הפיזיים לתנאים מיטביים למימוש הפוטנציאל של אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית בשפרעם והאזור.
 
לסרטון על צוות מע"ש שפרעם שהוקרן בטקס הפרס של קרן שלם לשנת 2012
 


פריטים קשורים