×

קהילות מצטלבות: אנשים עם מוגבלות בחברה החרדית

מתוך סדרת הסרטונים : קהילה (מוגבלת) אתגרים והזדמנויות ביצירת קהילה מכילה - סדרת מפגשים פתוחים תשפ"א

במפגש זה נדון במקומם של אנשים עם מוגבלות בקהילה החרדית. בתוך כך, נבקש לשים את הזרקור על הִצְטָלְבִיוּת(intersectionality) של קהילות, ועל האופן בו משתלבת (או מתנגשת) זהות הקולקטיב החרדי לבין זה של האדם עם המוגבלות.

המפגש יורכב משתי הרצאות שלאחריהן תגובה של מר יעקב טייכמן, פעיל חברתי, ודיון עם הקהל:

לוקליזציה של זכויות אדם של אנשים עם מוגבלות בקהילות חרדיות ד”ר צביקה אור, ד”ר עדי פינקלשטיין ושפרה אונגר, המרכז האקדמי לב

השפעת ההלכה היהודית והמשפט האזרחי על הורות ומשפחה של זוגות חרדים עם מוגבלות עו”ד חיה גרשוני, אוניברסיטת ת”א

לסרטונים נוספים בסדרה
לאתר המרכז ללימודי מוגבלות, ביה”ס לעבודה סוציאלית, האוניברסיטה העברית

מתמללת המפגשים: תמר שפנייר. בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע”ש פאול ברוואלד, האוניברסיטה העברית. ג’וינט ישראל.

מילות מפתח : קהילה, קהילה משלבת, שילוב קהילתי, אנשים עם מוגבלות, קהילות מצטלבות, נגישות אורבנית, דיור קהילתי, בתים מאזנים, קהילה וירטואלית, תלמידים עם מוגבלות, עבודה סוציאלית קהילתית


פריטים קשורים