×

רצונו של אדם כבודו – הגישות החלופיות לניהול חייו של האדם

בעבר, כאשר הגיעו אנשים עם מוגבלות מסוימת, לנותני שירותים שונים, ההמלצה הייתה בדרך כלל למנות להם אפוטרופוס על ידי בית המשפט. כיום, בעקבות תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, נוספו כלים משפטיים אחריםהעשויים להתאים יותר למצבם.

יתכן ואנשי המקצוע נתקלים במקרים בהם בן משפחה של מטופל פונה אליהם ואומר שהוא מיופה כוח של המטופל ושיש בידיו מסמך ייפוי כוח מתמשך או שיש לו מינוי בצו של בית משפט כתומך בקבלת החלטות של המטופל.

כדי לערוך הכרות קצרה עם הכלים המשפטיים הללו ולסייע לנותני השירותים השונים – הנה תמצית האפשרויות שהם עשויים להיתקל בהן במסגרת תפקידם.

 

מסמך ייעודי לעובדים סוציאליים

מסמך ייעודי לצוותים החינוכים

מסמך ייעודי לצוותים רפואיים

מסמך ייעודי למקצועות הבריאות

מסמך ייעודי לאנשי בנקאות

מסמך ייעודי לעורכי דין


פריטים קשורים