×

תדריך שמ”ש: שיקום משפחתי שלם עבור משפחות לילדים עם מוגבלות

תדריך זה מתאר את תכנית שמ”ש, כפי שפעלה בשלב הפיילוט בשלושה יישובים: אשקלון, ראש העין ובאקה אל גרביה, ומטרתו, לתת כלים וידע הדרושים ליישום התכנית בעתיד.
התדריך מציג את הרקע ליוזמה, הרציונל שלה והעקרונות המרכזיים של התכנית. בהמשך מתוארת הפעילות של התכנית במרחב הרשות המקומית והרכיבים העיקריים שלה: המסלול הפרטני של הורים להורים, הרכיב  הקבוצתי, הכולל בנייה והפעלה של מגוון פעילויות המיועדות להורים לילדים עם מוגבלות וכן רכיב הפעילויות הקהילתיות, שבהן סדנאות דיאלוג משותפות להורים לאנשי מקצוע. התדריך מתאר את ההצלחות והאתגרים ומציע שני מודלים אפשריים להטמעת התכנית, שסיימה את שלב הפיילוט. בסופו של התדריך מקבץ של נספחים, המפרטים כלים וידע, העשויים להיות שימושיים בעת הפעלת התכנית בעתיד.

הפיילוט אף לווה במחקר הערכה. ניתן לצפות בממצאיו בקישור המצורף>>

לתקציר בערבית אודות התכנית>>


פריטים קשורים