×

תדריך תכנון לשילוב מבני צבור, מסחר, תעסוקה ומגורים

מתוך אתר משרד הבינוי והשיכון

נוכח העובדה שמשאב הקרקע נמצא במחסור, ההולך ומחריף בעיקר בערים ובאזורי בנייה צפופים, יש צורך להתייחס גם לייעול השימוש בקרקע המוקצית למוסדות ציבור, בין היתר, על ידי שילוב תפקודי של שימושים ציבוריים באותם שטחים ומבנים.

מדריך זה משלים את תדריך התכנון להקצאת קרקע לצורכי ציבור שפורסם בעבר ונועד להוות כלי עזר שימושי ליישום עקרונות השילוב, בכל השלבים של התכנון, הביצוע וההפעלה.

המדריך נמצא באתר משרד הבינוי והשיכון.
לצפיה לחצו כאן
 


פריטים קשורים