×

תובנות מסקירה מידענית בנושא תחום ההסברה והעלאת המודעות לאנשים עם מוגבלויות

מק"ט 890-240-2020| מחברים נוספים: נגה חן

מחקר הערכה זה נעשה ע”י מכלול- יח’ הערכה ומחקר של קרן שלם.

החקיקה בנושא זכויות אנשים עם מוגבלויות, כמו גם מניעת אפליה בארה”ב (ADA ו-WIIA) ובבריטניה (DDA), הפכה את הקהילה העסקית למודעת יותר לצרכנים עם מוגבלות ולעלייה בהיקפם. כמו כן, פעולות החקיקה יצרו פתיחות רבה יותר במדינות אלו, מבחינת הנגשת מבנים ואמצעי תקשורת לאנשים עם מוגבלות, המאפשרים לאוכלוסייה זו לרכוש ולהיות חלק מתרבות הצריכה במדינה, בדומה לכלל החברה.

מטרת סקירת הספרות המחקרית הייתה להבין ולהביא דוגמאות כיצד השימוש הנרחב יותר בייצוגים של אנשים עם מוגבלויות בפרסום במדיות התקשורת השונות עשוי לתרום לשינוי עמדות הציבור כלפי אנשים עם מוגבלויות, הסרת חסמים ושילובם של אנשים עם מוגבלויות בחברה.

 

סייעה בייעוץ – רוני לטשובר ריזנברג, החוג לפרסום ותקשורת שיווקית, הקריה האקדמית אונו.


פריטים קשורים